<

Efekty układu immunologicznego

Równowaga flory żołądkowo-jelitowej może poprawiać zdrowie immunologiczne oraz przyczyniać się i promować lepszy ogólny stan zdrowia.

Dwa badania z L. reuteri Protectis (BioGaia) wykazały pozytywny wpływ na zapobieganie chorobom zakaźnym: suplementacja BioGaia ma znacząco pozytywny wpływ na częstość zakażeń u dzieci w ramach opieki dziennej i poprawia zdrowie w miejscu pracy poprzez zmniejszenie krótkotrwałej nieobecności z powodu choroby pozostawić spowodowane infekcjami układu oddechowego lub żołądkowo-jelitowego.

BioGaia Protectis poprawia zdrowie immunologiczne

 • Współdziała z układem odpornościowym przewodu pokarmowego

 • Moduluje odpowiedź immunologiczną poprzez cytokiny i chemokiny w tkankach odległych od jelita

 • Zwiększa odpowiedź immunologiczną

 • Utrzymanie codziennego zdrowia dzieci i dorosłych

 • Może zmniejszyć ryzyko alergii oddechowej i astmy w późniejszym życiu

Równowaga flory żołądkowo-jelitowej przyczynia się i poprawia ogólny stan zdrowia.

BioGaia Probiotic krople i tabletki

Wykazano, że Lactobacillus reuteri Protectis utrzymuje zdrowie i funkcje trawienne oraz utrzymuje naturalną obronę organizmu.

Zalecenia dotyczące dawkowania BioGaia

1 tabletka do żucia lub 5 kropli dziennie

Porównanie dwóch czynników probiotycznych

Wpływ probiotycznej mieszanki dla niemowląt na infekcje w ośrodkach opieki nad dziećmi.

Weizman Z, Asli G, Alsheikh A. (2005) Pediatrics 115:5-9.

Ochrona zdrowia z BioGaia Protectis u dzieci.

Wyniki

L. reuteri znacząco zmniejsza

 • dni z gorączką
 • epizody i dni z biegunką
 • potrzebę konsultacji z lekarzem i stosowania antybiotyków
 • nieobecność w przedszkolu

Wnioski

 • Częstość występowania epizodów gorączki i epizodów zakażeń przewodu pokarmowego była statystycznie rzadszaj w grupie probiotycznej

 • L. reuteri (BioGaia) miał znacznie lepszy efekt w porównaniu do B. lactis

 • Znacznie mniej wizyt u lekarza, mniej antybiotyków i mniej dni nieobecności w przedszkolu

Fakty

 • Prospektywne, randomizowane badanie kontrolowane placebo

 • 201 zdrowych dzieci w wieku 4–10 miesięcy badano przez 12 tygodni w trzech różnych grupach:

 • Podano im preparat z L. reuteri ATCC 55730 (BioGaia) lub Bifidobacterium lactis Bb-12 lub preparat bez probiotyków (kontrola)

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo

Poprawa stanu zdrowia w miejscu pracy dzięki probiotykowi Lactobacillus reuteri.

Tubelius et al., Environ Health 4:25 (2005). Health protection by BioGaia in adults.

Wyniki

 • Krótszy czas zwolnienia lekarskiego w domu

 • choroba żołądkowo-jelitowa lub oddechowa

 • Częstotliwość zwolnień lekarskich w zwykłe dni robocze wynosiła 0,9% w grupie placebo vs. 0,4% w grupie L. reuteri (p<0.01)

 • L. reuteri: <1 dzień choroby / osobę i rok

 • Placebo: 3 dni choroby / osobę i rok

Wnioski

 • Codzienna suplementacja probiotykiem Lactobacillus reuteri ATCC 55730 (BioGaia) może zmniejszyć częstość typowych infekcji, a tym samym ograniczyć krótkoterminowe zwolnienia lekarskie w jednym z głównych szwedzkich miejsc pracy.

 • Efekt widoczny u pracowników zmianowych

Fakty

 • Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo
 • 181 zdrowych pracowników firmy,  poproszono aby raz dziennie przez 3 miesiące, używać probiotycznej słomki do picia zawierającej 10^8 CFU L. reuteri (BioGaia) lub identycznej słomki do picia z placebo, wraz z co najmniej 100 ml płynu, i wypełniło dziennik objawy zakażenia przewodu pokarmowego lub zakażenia górnych dróg oddechowych (przeziębienie), czas trwania objawów i liczba dni poza pracą z powodu takich objawów.
 • L. reuteri (n=94) lub placebo (n=87).