Przydatność naukowa

W firmie BioGaia zdajemy sobie sprawę ze znaczenia badań klinicznych dla określenia właściwości i – przede wszystkim – bezpieczeństwa stosowania probiotyków znajdujących się w naszych produktach.

W związku z tym prowadzimy wiele badań klinicznych dotyczących stosowania szczepów Limosilactobacillus reuteri jako suplementu diety. Do tej pory przeprowadzono 246 badań klinicznych oceniających ludzkie szczepy Limosilactobacillus reuteri wytwarzane przez firmę BioGaia z udziałem około 20 345 osób w każdym przedziale wiekowym. Bakterie Limosilactobacillus reuteri okazały się skutecznie zwiększać liczbę bakterii jelitowych i są całkowicie bezpieczne dla dzieci i osób dorosłych. Wyniki badań z zastosowaniem bakterii Limosilactobacillus reuteri opublikowano w ponad 221 artykułach w najróżniejszych czasopismach naukowych, co świadczy o ich dużym znaczeniu.

wyniki badań klinicznych

Nie wszystkie probiotyki są takie same

Choć wszystkie probiotyki są korzystne, nie wszystkie bakterie nazywane w ten sposób są takie same.

Limosilactobacillus reuteri Protectis (DSM17938) jest jednym z najlepiej przebadanych, dostępnych szczepów bakterii probiotycznych, w szczególności u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat. Preparat BioGaia Protectis przebadano w 171 badaniach klinicznych z udziałem około 16 506 pacjentów, z których 66% stanowiły dzieci. Udowodniono, że stosowanie Limosilactobacillus reuteri Protectis jest całkowicie bezpieczne, co ma szczególne znaczenie dla rodziców, planujących uzupełnić dietę dziecka. Kolejnym dowodem potwierdzającym znaczenie probiotyków jest publikacja wyników tych badań w 194 artykułach w czasopismach branżowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

 

Badania Kliniczne

Czynnościowy ból brzucha (ang. functional abdominal pain, FAP)

Czytaj dalej