<

IMPRESSUM

EWOPHARMA AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Szwajcaria

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
Faks: +41 (0)52 633 09 88
E-mail: info@ewopharma.com

Niniejsza strona internetowa jest własnością Ewopharma AG z Schaffhausen, spółki ustanowionej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Szwajcarii, wpisaną do rejestru spółek w Schaffhausen pod numerem CH-290.3.002.022-6.

PRAWA AUTORSKIE
Treści i prace udostępniane na stronach internetowych podlegają prawu autorskiemu obowiązującemu w Szwajcarii. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów, wykraczająca poza zakres prawa autorskiego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDSTAWIANE TREŚCI
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na naszej stronie były aktualne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za przedstawiane treści. Zgodnie z przepisami prawa nasza odpowiedzialność jako usługodawcy jest ograniczona do będących naszą własnością treści zamieszczonych na tych stronach internetowych.
Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji od osób trzecich podanych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Jednakże niezwłocznie usuniemy wszelkie treści, gdy tylko zostaniemy powiadomieni, że są one niezgodne z przepisami prawa. Nasza odpowiedzialność w takim przypadku pojawia się w chwili powzięcia informacji na temat takiego naruszenia przepisów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych należących do osób trzecich. Nie mamy jednak wpływu na informacje zawarte na tych stronach internetowych i nie gwarantujemy ich poprawności. Za treść tych stron internetowych odpowiada ich właściciel/dostawca.
W chwili zamieszczania linków do stron należących do osób trzecich na naszej stronie internetowej NIE STWIERDZILIŚMY jakichkolwiek możliwych przypadków naruszenia prawa. Niezwłocznie usuniemy dany link, gdy tylko zostaniemy powiadomieni, że jest on niezgodny z przepisami prawa.